Bình Phước nâng nguy cơ dịch ở cấp độ 3

Ngày 3-1-2022, UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã ban hành công văn nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 2 lên cấp 3.

Theo đó, hiện nay số ca nhiễm tại Bình Phước mỗi ngày đầu tăng, theo thống kê mỗi ngày tỉnh này ghi nhận khoảng 700 ca nhiễm mới, mà phần lớn là các ca nhiễm trong cộng đồng.

Hiện nay, Bình Phước chỉ có huyện Bù Đốp có nguy cơ dịch ở cấp độ 2; còn lại 10/11 đơn vị cấp huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 5 huyện so với lần công bố ngày 29-12-2021). Trong đó có 80/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (tăng 38 xã so với lần công bố ngày 29-12-2021).

Thời điểm ghi nhận số ca nhiễm đầu tiên tại Bình Phước ở huyện Chơn Thành. Ảnh: LA

Theo công văn này, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.

Với việc công bố cấp độ dịch tăng lên cấp độ 3, thì kế hoạch cho học sinh khối 11 và 12 tại các địa phương có nguy cơ dịch ở cấp độ 1 và 2 trở lại trường học trực tiếp có thể sẽ không thực hiện được và sẽ tiếp tục học theo hình thức trực tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm