Bình Phước tăng cường kênh thông tin đối thoại với DN

Công văn trên nêu rõ để nắm bắt thông tin của người dân và DN nhằm giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời có những chủ trương, chỉ đạo phù hợp, sát với thực tế, phát triển đời sống nhân dân trong tỉnh và tháo gỡ khó khăn cho DN, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo về hình thức tiếp nhận thông tin của người dân và thời gian tiếp DN. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế thì đa số người dân và DN chưa nắm bắt được chủ trương của Tỉnh ủy. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các hội DN của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có hình thức thông báo đến người dân và DN biết về việc tiếp nhận thông tin.

Đối với các buổi tiếp DN tại trụ sở Tỉnh ủy vào các tuần đầu của mỗi tháng, đề nghị thông báo đến các DN liên hệ số máy 0888.893.893 (số đường dây nóng của Tỉnh ủy) để đăng ký, đồng thời có thể gửi trước nội dung kiến nghị đến địa chỉ bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn.

Trước đó Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã có chỉ thị về tăng cường xử lý cán bộ, công chức nhũng nhiễu gây khó khăn cho DN, nếu bị phát hiện sẽ xử lý, chuyển công tác khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm