Bình Thuận: Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh

Ngày 1-10, Kỳ họp chuyên đề lần 7, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đã bế mạc sau khi đã thông qua tám Nghị quyết có tính chất cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ.

HĐND tỉnh cũng đồng thời thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Bình Thuận: Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND tỉnh  ảnh 1
Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X cuối năm 2019.

Cụ thể, HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Hữu Thành, Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Thành nguyên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ngày 5-6, ông được bổ nhiệm Giám đốc Sở TN&MT thay cho ông Hồ Lâm (được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ công tác chờ nghỉ hưu).

Các đại biểu cũng bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hồ Ngọc Được, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (nghỉ hưu theo chế độ) và ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TN&MT.

Tám Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua gồm:

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc các cơ quan xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

+ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp bệnh viện huyện Tánh Linh.

+ Điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước sông Dinh 3, huyện Hàm Tân.

+ Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

+ Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận trong kháng chiến; chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết.

+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

+ Phân khai chi tiết nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn vốn dự phòng xổ số kiến thiết năm 2019.

+ Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án Nhà hát và triển lãm văn hoá nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.