Bộ Công an giám sát việc mở thầu cao tốc Bắc - Nam

Các dự án này vừa được Quốc hội chuyển đổi từ hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công.

Theo đó, dự án Mai Sơn - quốc lộ 45 gồm năm gói thầu xây lắp, có 60 đơn vị mua 140 bộ hồ sơ; dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết với bốn gói thầu xây lắp, có 62 nhà thầu mua 142 bộ hồ sơ; dự án Phan Thiết - Dầu Giây có bốn gói thầu xây lắp, có 35 đơn vị mua 78 bộ hồ sơ.

“Với sự giám sát của Cục CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) và các đơn vị liên quan, hiện 13/13 gói thầu thuộc ba dự án trên được mở thầu thành công…” - đại diện Bộ GTVT cho hay.

Theo đó, với 360 bộ hồ sơ mời thầu được phát hành, có 44 hồ sơ nộp dự thầu. Trong đó, 34 nhà thầu tham gia với tư cách là liên danh và 10 nhà thầu tham gia với tư cách độc lập. Có khoảng 50 doanh nghiệp xây lắp tham gia dự thầu với tư cách tham gia nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập.

Bộ GTVT cho biết bước tiếp theo của việc mở thầu là chuyển sang giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu. Hiện nay, các ban quản lý dự án đang tích cực đánh giá hồ sơ mời thầu đảm bảo kết quả chính xác, tuân thủ quy định.

“Cục Quản lý xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định để trình Bộ GTVT phê duyệt các bước đánh giá nhằm đáp ứng tiến độ khởi công một gói thầu trên một dự án vào cuối tháng 9-2020 theo chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng…” - Bộ GTVT cho hay.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ GTVT xác định đây là một trong các yếu tố quyết định thành công của dự án. Do đó, cơ quan này luôn quán triệt và chỉ đạo ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan quy định về năng lực, kinh nghiệm, tài chính của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, cụ thể hóa các điều khoản trong hợp đồng về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên.

Cạnh đó, công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu. “Đầu tháng 9, Bộ GTVT đã chủ động có văn bản gửi Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đề nghị phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn đầu triển khai các dự án. Mục đích nhằm giám sát, ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của Thủ tướng là các dự án cao tốc Bắc - Nam phải là các dự án mẫu mực…” - Bộ GTVT cho hay.

Chấm điểm nhà thầu như thế nào?

Theo Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014, Nghị định 100/2018, Thông tư số 03/2015 của Bộ KH&ĐT và các quy định có liên quan, các nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu là thời gian hoạt động xây dựng không dưới năm năm.

Nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh phải đáp ứng kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự có giá trị do nhà thầu đảm nhận lớn hơn hoặc bằng 70% phần công việc thực hiện tại gói thầu đang xét.

Đối với nhà thầu liên danh, việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm căn cứ vào phạm vi công việc, tỉ lệ tham gia của từng thành viên trong liên danh… 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm