Nhiều quy định về năng lực nhà thầu cao tốc Bắc - Nam

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam có sáu dự án thành phần đầu tư công, ba dự án đã khởi công xây dựng gồm đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2.

Đối với ba dự án vừa được Quốc hội chuyển từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công (đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) đang được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong nước, dự kiến khởi công vào cuối tháng 9-2020.

Bộ GTVT xác định lựa chọn được các nhà thầu có năng lực thi công, uy tín triển khai dự án là một trong các yếu tố quyết định thành công của dự án.

Do đó, cơ quan này cho hay luôn quán triệt và chỉ đạo ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp lý có liên quan để kịp thời xây dựng và ban hành trong công tác điều hành, quản lý dự án. Trong đó có các quy định về năng lực, kinh nghiệm, tài chính của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, cụ thể hóa các điều khoản trong hợp đồng về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên.

Cạnh đó, công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu.

Đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT cho biết đã tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán theo quy định làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quy định pháp luật, việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan tham mưu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu (nếu có), chất lượng, tiến độ của nhà đầu tư theo quy định trong quá trình triển khai dự án.

Cũng theo bộ này, các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được tổ chức đấu thầu rộng rãi (trong nước, quốc tế), tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, việc quản lý hợp đồng, xử lý vi phạm về chất lượng, tiến độ (nếu có) sẽ không bị ràng buộc bởi các quy định của nhà tài trợ nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm