Bộ Công an giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII

Bộ Công an giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII ảnh 1

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được quy định cụ thể.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (vòng 1). Dự kiến, thời gian giới thiệu nhân sự vòng 2 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7/2015.