Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã được bầu như thế nào?

Đại hội sẽ bế mạc cùng ngày sau khi hoàn thành nốt những công việc cuối cùng.

Theo thông cáo báo chí, ngày 27-1, tại trụ sở Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương, quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội), BCH Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, UBKT Trung ương và chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa XII.

Một ứng viên được đề cử trúng cử vào Bộ Chính trị

Đầu giờ làm việc, Hội nghị Trung ương bầu ra Đoàn Chủ tịch để điều hành hội nghị, sau đó tiến hành các thủ tục để bầu ra Bộ Chính trị khóa XII.

Điều hành nội dung này, ông Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo về phương án nhân sự mà Trung ương khóa XI chuẩn bị, bao gồm số lượng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như danh sách ứng viên. Các ủy viên Trung ương đã thảo luận, quyết định số lượng tối đa ủy viên Bộ Chính trị và số lượng tối đa ủy viên Ban Bí thư (bao gồm cả số do Bộ Chính trị phân công và số do Trung ương bầu).

Ứng viên vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Trung ương khóa XI chuẩn bị được lập chung trong một danh sách và có số dư. Trên tinh thần dân chủ, thực hiện quyền hạn theo điều lệ và quy chế bầu cử, các ủy viên Trung ương chính thức lần đầu vào BCH Trung ương đã đề cử thêm một số ứng viên. Ủy viên Trung ương từng tham gia khóa XI không có quyền này và khi được đề cử bổ sung thì đều đã thực hiện trách nhiệm là không nhận đề cử.

Sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XII đã bỏ phiếu để quyết định chấp nhận hay không việc không nhận đề cử này. Kết quả, một ứng viên được đề cử bổ sung đã không được cho rút. Ứng viên này được bổ sung vào danh sách ứng cử chính thức.

Từ danh sách ứng cứ chính thức, trong buổi sáng, BCH Trung ương đã bầu ra Bộ Chính trị khóa XII, đủ số lượng tối đa được bầu. Và ứng viên được đề cử bổ sung tại hội nghị đã trúng cử.

Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã được bầu như thế nào? ảnh 1

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã được bầu như thế nào? ảnh 2

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư

Bước tiếp theo, dưới sự điều hành của một ủy viên Bộ Chính trị vừa trúng cử, hội nghị đi vào thủ tục bầu Tổng Bí thư.

BCH Trung ương đã đồng ý hoàn toàn với đề cử của Trung ương khóa XI, bầu ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, vào cương vị Tổng Bí thư khóa XII.

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị khóa XII đã họp phiên đầu tiên để chuẩn bị các việc tiếp theo.

Buổi chiều, hội nghị tiến hành bầu Ban Bí thư khóa XII. Tất cả ứng viên không trúng cử vào Bộ Chính trị trong cuộc bỏ phiếu lúc sáng tiếp tục được đưa ra ứng cử vào Ban Bí thư nên số dư khá lớn. Kết quả, Trung ương đã bầu được gần đủ số lượng ủy viên Ban Bí thư - thuộc diện do Trung ương bầu. Với số ủy viên Ban Bí thư theo phân công, Bộ Chính trị sẽ họp bàn, quyết định sau.

Tiếp đó, hội nghị tiến hành bầu chủ nhiệm và các ủy viên UBKT Trung ương khóa XII. Trung ương đã đồng ý hoàn toàn với danh sách ứng viên do Trung ương khóa XI chuẩn bị. Danh sách này gồm một ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu, một số ủy viên Trung ương cùng một số đảng viên không nằm trong trung ương và có số dư so với số lượng tối đa được bầu. Không có đề cử bổ sung nào tại hội nghị.

Kết quả, hội nghị đã bầu ủy viên Bộ Chính trị duy nhất được giới thiệu vào cương vị chủ nhiệm UBKT Trung ương. Sau đó, hội nghị đã bầu gần đủ số lượng ủy viên UBKT Trung ương khóa XII.

Một số nguồn tin tham dự hội nghị này cho biết cuộc bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương khóa XII diễn ra rất dân chủ, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng về bầu cử. Việc kiểm phiếu cũng được tiến hành hoàn toàn công khai, minh bạch.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII bế mạc.