Bộ Công an lấy ý kiến Luật Cư trú mới, bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần hai dự án Luật Cư trú năm 2020 để thay thế cho Luật Cư trú năm 2006 và sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo là việc bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy tồn tại lâu nay.

Dự thảo Luật Cư trú mới bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Công an, một trong những sự cần thiết phải xây dựng Luật Cư trú mới là để chấm dứt tình trạng thủ công, rườm rà trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký cư trú. Nhất là sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nội dung, dự thảo Luật Cư trú mới gồm bảy chương với 41 điều. Trong đó, chương IV và chương V có rất nhiều quy định mới về đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú.

Cụ thể, về thủ tục đăng ký thường trú, hồ sơ bao gồm: Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; bản khai nhân khẩu; giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp…

Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa chỉ thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, so với quy định hiện hành, khi đăng ký thường trú, người dân sẽ được cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì được cấp một sổ hộ khẩu bằng giấy. Mọi sự thay đổi về nơi thường trú cũng được cập nhật trên hệ thống, thay vì điều chỉnh trong sổ hộ khẩu như trước đây.

Đặc biệt, theo dự thảo, thời gian giải quyết đăng ký thường trú được rút ngắn tới một nửa (bảy ngày so với 15 ngày như quy định hiện nay), tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Tương tự, với thủ tục đăng ký tạm trú, người dân cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Bản khai nhân khẩu, CMND, thẻ CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của công an cấp xã nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú…

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, trưởng công an cấp xã phải cập nhật thông tin về nơi tạm trú của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, khi đăng ký tạm trú, thông tin của người dân sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì cấp một sổ tạm trú bằng giấy như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm