Từ khóa:

#Lấy ý kiến
Tìm thấy 105 kết quả
Cần triệt tận gốc tham nhũng

Cần triệt tận gốc tham nhũng

(PL)- Bên cạnh hình thức văn bản, ý tứ câu chữ…, các ý kiến đóng góp thẳng thắn với Đảng về việc phải mổ xẻ sâu vào căn nguyên của nạn tham nhũng để triệt được tận gốc.