Bộ GD&ĐT: Học sinh lớp 1 đọc thông viết thạo trong chương trình mới

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ GD&ĐT diễn ra ngày 12-8.

Học sinh lớp 1 nổi trội hơn

Đánh giá cuối năm học 2020-2021 của các địa phương cho thấy, tất cả trường tiểu học đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Trong đó, học sinh lớp 1 có một số mặt nổi trội hơn các lứa học sinh đã học chương trình 2006.

Cụ thể, học sinh lớp 1 mạnh dạn, tự tin hơn, biết nêu quan điểm cá nhân và cơ bản là đọc thông, viết thạo ngay trong học kỳ 1, sau đó được củng cố tăng cường bền vững ở học kỳ 2.

Khi triển khai chương trình GDPT 2018, các trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt, năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên. Kế hoạch dạy học môn học lớp 1 được xây dựng phù hợp với điều kiện từng trường và trình độ học sinh. Sách giáo khoa và các nguồn học liệu, thiết bị dạy học được khai thác, sử dụng hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Trong quá trình dạy học, một số ngữ liệu chưa phù hợp trong sách giáo khoa đã được giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn chủ động trao đổi để lựa chọn ngữ liệu tương đương, quen thuộc, gần gũi giảng dạy cho học sinh. Bộ GD&ĐT cũng kịp thời chỉ đạo các nhà xuất bản, tác giả sách giáo khoa thực hiện các giải pháp linh hoạt, đa dạng để hỗ trợ giáo viên khắc phục khó khăn trong quá trình sử dụng.

Đối với các lớp đang thực hiện chương trình GDPT 2006, từ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các địa phương tiếp tục chỉ đạo nhà trường thực hiện đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

Năm học 2020-2021, trường học tích cực đổi mới, đa dạng hoá hình thức dạy học như dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình… phù hợp với tình hình thực tế.  

Đa dạng hóa hình thức dạy học

Năm học 2021-2022, cấp học này sẽ tiếp tục đảm bảo chất lượng chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và thực hiện hiệu quả chương trình GDPT 2006 từ lớp 3 đến lớp 5.

Do đó, ngành GD&ĐT tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đủ giáo viên. Đảm bảo chất lượng dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình, đặc biệt là môn tin học, môn ngoại ngữ. Đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 3 được bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và được hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3 từ năm học 2022-2023.

Việc rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, điểm trường, lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học, vẫn là nhiệm vụ vẫn được chú trọng thực hiện trong năm học này. Song song với đó là tăng cường cơ sở vật chất.

Trong năm học mới, giáo dục tiểu học chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường. Khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch. Tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp học sinh phải tạm dừng đến trường nhưng việc học vẫn không gián đoạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm