Bộ GTVT đề xuất sáp nhập nhiều trường trung cấp vào cao đẳng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất sáp nhập nhiều trường trung cấp vào cao đẳng thuộc bộ.

Cụ thể, sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI; sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I; sáp nhập Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Bắc vào Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ.

Bộ GTVT cũng đề xuất phương án sáp nhập nguyên trạng (bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cán bộ, viên chức, lao động, nghĩa vụ pháp lý...) các trường nêu trên.

“Việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường trung cấp để sáp nhập vào trường cao đẳng thuộc bộ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các trường cũng như hiệu quả quản lý nhà nước của bộ là rất cần thiết…” - Bộ GTVT nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm