Bộ GTVT đồng thuận với đề xuất sử dụng xe buýt điện

Theo đó, Bộ GTVT đồng thuận với đề xuất phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, bởi chủ trương này phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM yêu cầu Tập đoàn Vingroup thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Bộ này cho rằng xe buýt điện phải đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Về việc áp dụng đơn giá, định mức, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ, Bộ GTVT yêu cầu các địa phương thực hiện theo Nghị định 32/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.