Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo cấp vụ sau cắt giảm bộ máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ điều động, bổ nhiệm tám lãnh đạo cấp vụ sau khi cắt giảm Vụ Tổng hợp và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều 10-10, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo cấp vụ sau cắt giảm bộ máy  ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà điều động, bổ nhiệm tám lãnh đạo cấp vụ. Ảnh: XĐ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quyết định điều động, bổ nhiệm bốn lãnh đạo Vụ Tổng hợp sang làm lãnh đạo tại một số đơn vị khác.

Cụ thể, Vụ trưởng Nguyễn Văn Thủy được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ba vụ phó gồm ông Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế; ông Trần Xuân Hiền làm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên; bà Võ Thị Tuyết Thu, làm Phó Chánh Thanh tra.

Bộ trưởng Nội vụ cũng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với bốn lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sang làm lãnh đạo một số đơn vị khác.

Trong đó, Vụ trưởng Lại Đức Vượng giữ chức Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Ba vụ phó: bà Nguyễn Xuân Dung làm Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; ông Lê Đạt giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Lê Văn Phương làm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Theo Nghị định 63/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ vừa được ban hành, Bộ này có 20 đơn vị. So với cơ cấu tổ chức theo Nghị định cũ, Bộ Nội vụ cắt giảm hai vụ gồm: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.

Bộ cũng giảm một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, do sáp nhập với Học viện Hành chính Quốc gia.