Bộ Quốc phòng nói về xây dựng đường quốc phòng ven biển Quảng Nam và Đà Nẵng

Ngày 26-7, Bộ Quốc phòng cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Cử tri kiến nghị Trung ương cần xem xét, sớm có chủ trương để tiến hành xây dựng tuyến đường quốc phòng ven biển thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng”.

Bộ Quốc phòng nói về xây dựng đường quốc phòng ven biển Quảng Nam và Đà Nẵng ảnh 1
Đất ven biển ở Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời câu hỏi này, văn bản của Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua Trung ương tập trung đầu tư ngân sách cho Bộ Quốc phòng xây dựng đường tuần tra biên giới tuyến biên giới đất liền và đường Trường Sơn Đông trên địa bàn trọng điểm để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó có địa bàn Quân khu 5.

Trung ương chưa đầu tư ngân sách xây dựng tuyến đường quốc phòng ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, ngày 22-10-2018 tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lượng phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW).

Ngày 5-3-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Bộ Quốc phòng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trên về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo”.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay đơn vị này đang tiến hành khảo sát, xây dựng Đề án (gọi tắt là Đề án 3826). Khi Đề án được phê duyệt, Bộ Quốc phòng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, trên cơ sở nguồn ngân sách của Trung ương đầu tư, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với địa phương triển khai xây dựng tuyến đường ven biển ở những khu vực trọng điểm mang tính lưỡng dụng (phục vụ nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế biển, đảo của địa phương).