Bỏ sổ hộ khẩu, điều chỉnh lại các quy định về thủ tục BHYT

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Thủ tục về cấp, cấp đổi, cấp lại BHYT đã bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để phù hợp với quy định Luật Cư trú 2020.

Nhằm phù hợp với quy định của Luật Cư trú 2020 về bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Nghị định 104/2023 quy định cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trường hợp không thể khai thác thì có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú (Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Chính vì vậy, nhiều thủ tục hành chính liên quan cũng có sự điều chỉnh, trong đó có thủ tục nhận thẻ BHYT khi người dân yêu cầu cấp lại, cấp đổi.

Nghị định 104 đã bỏ cụm từ “bản sao sổ hộ khẩu” trong số các giấy tờ mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình để chứng minh là nhân thân hoặc người giám hộ của người yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ BHYT.

Theo quy định mới, các giấy tờ cần xuất trình khi nhận thay kết quả như sau:

- Nếu là thân nhân của người hưởng chế độ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và một trong các giấy tờ chứng minh là thân nhân của người hưởng bảo hiểm y tế sau: bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nếu là người giám hộ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người hưởng bảo hiểm y tế (bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thẩm quyền.

- Nếu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên, cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra để đồng bộ các quy định, Nghị định 104 cũng sửa đổi quy định về hộ gia đình tham gia BHYT từ “người có tên trong hộ khẩu” thành “Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú…”; “Người có tên trong sổ tạm trú” thành “Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú…” .

Nghị định 104/2023 có hiệu lực từ ngày 1-1-2023.

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

(PLO)- Theo Luật Cảnh vệ 2017, nhóm đối tượng là con người gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.