Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Công an nhân dân

Tờ trình nêu một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong công an nhân dân theo Nghị định số 01/2018 có sự thay đổi so với quy định tại Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC). Vì vậy, đã gây khó khăn cho lực lượng công an nhân dân khi tiến hành XPVPHC.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Công an nhân dân ảnh 1
Ảnh minh họa. Ảnh: TUYẾN PHAN 

Tạo khoảng trống pháp lý về thẩm quyền XPVPHC

Theo quy định Điều 39 Luật XLVPHC, trong Công an nhân dân có 47 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, gồm: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ; trạm trưởng; đội trưởng; trưởng công an cấp xã; trưởng đồn công an; trưởng công an cấp huyện; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt....

Tuy nhiên, ngày 6-8-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018 mà theo nghị định này, một số chức danh có thẩm quyền XPVPHC trong công an nhân dân có sự thay đổi so với quy định tại Điều 39 Luật XLVPHC. Cụ thể như các chức danh không còn tồn tại do thay đổi cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an: Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng; Cục trưởng Cục An ninh thông tin; Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ; Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp... Các chức danh mới cần bổ sung thẩm quyền XPVPHC như chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an...

Sự không đồng bộ, thống nhất và chưa bổ sung các chức danh mới sau khi có sự điều chỉnh về mô hình tổ chức của Bộ Công an trong quy định về chức danh có thấm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong công an nhân dân giữa Luật XLVPHC và Nghị định số 01/2018 đã tạo ra khoảng trống pháp lý về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi hành pháp luật trên nhiêu lĩnh vực quản lý của Bộ Công an.

Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Công an nhân dân ảnh 2
Ảnh minh họa (nguồn Internet) 

4 kiến nghị đối với ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong bối cảnh chưa sửa được ngay Luật XLVPHC, đồng thời, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Chính phủ báo cáo và đề nghị ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các chức danh giữ nguyên tên gọi và được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; các chức danh thay đổi tên gọi và được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và các chức danh mới cần bổ sung thẩm quyền XPVPHC trong công an nhân dân, cụ thể như sau:

1. Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; trưởng phòng công an cấp tỉnh, gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, trưởng phòng An ninh kinh tế, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trưởng phòng Cảnh sát giao thông, trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ; trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ có thẩm quyền XPVPHC theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật XLVPHC.

2. Giám đốc công an cấp tỉnh có thẩm quyền XPVPHC theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật XLVPHC.

3. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; cục trưởng Cục An ninh kinh tế; cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật XLVPHC.

4. Đề nghị bổ sung thẩm quyền XPVPHC cho các chức danh sau vào Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC: Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cửu nạn, cứu hộ; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; tư lệnh cảnh sát cơ động; trưởng phòng công an cấp tỉnh, gồm: Trưởng phòng An ninh đối ngoại, trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh, trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, thủy đoàn trưởng, thủy đội trưởng, trưởng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, chánh thanh tra công an cấp tỉnh, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành công an cấp tỉnh.