Từ khóa:

#Bộ TNMT
Tìm thấy 57 kết quả
7 vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật đất đai

7 vấn đề lớn cần sửa đổi trong Luật đất đai

(PLO)-  Sửa đổi 7 vấn đề trong Luật đất đai để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, giao nguồn lực tài nguyên này đến những chủ thể có năng lực khai thác, sử dụng hiệu quả nhất…
Bộ trưởng Trần Hồng Hà hiến máu giữa mùa dịch COVID-19

Bộ trưởng Trần Hồng Hà hiến máu giữa mùa dịch COVID-19

(PLO)- Lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia hiến máu nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trong bối cảnh máu điều trị vô cùng khan hiếm do đại dịch COVID-19.
Việt Nam đang bị rác thải nhựa bủa vây

Việt Nam đang bị rác thải nhựa bủa vây

(PLO)- Sáng 12-10, Bộ TN&MT phối hợp cùng Đại diện Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nước đã phát động phong trào chống rác thải nhựa…
Bộ TN&MT: Khí thải của Formosa Hà Tĩnh đảm bảo

Bộ TN&MT: Khí thải của Formosa Hà Tĩnh đảm bảo

(PLO)- Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục của FHS trong thời gian qua luôn đạt và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép - Bộ TN&MT cho hay.