Bộ trưởng Đinh La Thăng: Đường xấu thì không được thu phí

Ngày 11-7, tin từ Bộ GTVT cho biết Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc trên.

Cạnh đó, Tổng cục phải kiểm tra, rà soát công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường đang khai thác theo hình thức BOT trên toàn quốc. Kết quả kiểm tra phải báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 30-7. Tiếp tới, cứ mỗi sáu tháng Tổng cục phải báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện công tác bảo trì của các tuyến đường BOT đang khai thác.

Theo Bộ trưởng Thăng, hiện nay một số tuyến đường BOT đang khai thác bị xuống cấp nghiêm trọng; nhiều tuyến, đoạn không được bảo trì, hư hỏng nặng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

L.ĐỨC - H.TUYÊN