Quảng Bình:

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ trường học

Ngày 17-2, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã phê duyệt, tiếp nhận dự án phi chính phủ do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ cho dự án Trường Mầm non xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy.

Mục tiêu của dự án là tăng cường cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục mầm non cho học sinh và giáo viên tại khu vực thôn Xuân Hồi, thôn Đông Thành, xã Liên Thủy.

UBND tỉnh giao cho xã Liên Thủy có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn viện trợ hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.