Buồn vì dịch COVID-19 chỉ được vay hơn 10 triệu đồng

Ngày 12-11, Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã với chủ đề “Liên kết, hợp tác cùng phát triển - Xu hướng hội nhập quốc tế và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì diễn đàn.

Tại diễn đàn, bà Lê Thị Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc HTX nông nghiệp Nhân Lý (Vĩnh Phúc), cho biết HTX có 637 hộ, cây trồng chính là hai vụ lúa và một vụ cây đông. Mỗi năm HTX thu về vài trăm triệu đồng. Hàng năm, HTX tạo việc làm cho 300-500 lượt lao động, lao động thường xuyên từ 30-50 người, mức lương bình quân từ 4,5-6 triệu đồng.

Buồn vì dịch COVID-19 chỉ được vay hơn 10 triệu đồng ảnh 1
Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020. Ảnh: AH

Tuy nhiên, bà Hương cũng cho biết Vĩnh Phúc có nhiều chính sách hỗ trợ cho nông dân nhưng chính sách hỗ trợ cho HTX chưa có.

Về chính sách hỗ trợ ảnh hưởng do COVID-19, bà Hương chia sẻ rất buồn vì HTX của bà chỉ được vay vốn hơn 10 triệu đồng, dựa trên số lượng người được đóng bảo hiểm xã hội (3,5 triệu đồng/người), còn doanh nghiệp được vay vốn nhiều hơn. HTX nông nghiệp Nhân Lý có sáu người được đóng bảo hiểm xã hội thì hai người đã về hưu. 

"Sắp tới phải có chính sách riêng cho HTX trong ngành nông nghiệp, cứ chung chung thế này thì toàn bộ HTX nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng sẽ thiệt thòi mãi mãi, có chính sách nhưng không được hưởng" - bà Hương nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế và HTX cũng trình bày, trao đổi các ý kiến, tập trung vào những cơ hội, thách thức và các vấn đề mới trong phát triển kinh tế tập thể, HTX nước ta nói riêng và thế giới nói chung.  

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá kinh nghiệm quốc tế cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn nếu các HTX, các thành viên HTX biết liên kết, hợp tác với nhau, cùng phát huy các giá trị của tổ chức và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhận định, cách mạng công nghiệp 4.0 và thời kỳ công nghệ số cũng đang mở ra những cơ hội và thách thức đối với toàn bộ nền kinh tế nước ta, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, HTX.

"Trong tình hình đó, không chỉ nông dân, hộ sản xuất đơn lẻ mà cả các doanh nghiệp, HTX cũng phải liên kết, hợp tác với nhau mới có thể đứng vững và phát triển. Khu vực kinh tế tập thể, HTX đã, đang và sẽ phát huy vai trò của của mình trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các chính sách tại Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021- 2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương mình; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Cả nước có 26.112 hợp tác xã

Ước tính đến 31-12-2020, toàn quốc có 26.112 hợp tác xã (trong đó có 17.462 hợp tác xã nông nghiệp, 8.650 hợp tác xã phi nông nghiệp), thu hút gần 6,1 triệu thành viên tham gia. Số lao động làm việc trong hợp tác xã khoảng 1,133 triệu người. Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã thể hiện qua hai kênh: đóng góp trực tiếp của khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên, hợp tác xã thành viên, thành viên tổ hợp tác.