Các trạm thu phí BOT phải bố trí làn thu phí tự động ETC

0:00 / 0:00
0:00

Sở GTVT TP.HCM cho biết đã nhận được Công văn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai bố trí một làn dành riêng ETC tại các trạm thu phí.

Về vấn đề này, Sở GTVT đề nghị nhà đầu tư dự án BOT phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tiến hành rà soát, bố trí làn riêng ETC tại các Trạm thu phí do đơn vị quản lý theo hướng đẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Các trạm thu phí BOT phải bố trí làn thu phí tự động ETC ảnh 1

Các trạm thu phí BOT phải bố trí làn thu phí tự động ETC.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời báo cáo đề xuất sở có phương án xử lý trường hợp không đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các trạm thu phí trên địa bàn TP.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết qua rà soát tại một số trạm thu phí do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT vận hành chưa bố trí làn dành riêng thu phí tự động không dừng (làn thuần ETC).  

Theo đó, để đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT và các đơn vị liên quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT vận hành trạm thu phí, Công ty thu phí tự động VETC và Công ty CP Giao thống số Việt Nam đã tiếp nhận bàn giao, vận hành trạm thu phí… tiến hành rà soát và bố trí các biển báo “Làn thu phí ETC” và “Làn thu phí hỗn hợp”.

Đối với các trạm thụ phí đã lắp đặt đủ bốn làn thu phí ETC, thực hiện bố trí hai làn thuần ETC (mỗi chiều đường bố trí một làn).

Đối với các trạm thu phí đã lắp đặt đủ sáu làn thu phí ETC trở lên thực hiện bố trí bốn làn thuần ETC (mỗi chiều đường bố trí hai làn) và chỉ để hai làn thu phí hỗn hợp.