Các trường ĐH, CĐ bắt buộc kiểm định chất lượng giáo dục

Tại Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT cho biết việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục nêu trên là bắt buộc và định kỳ. Đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc: Độc lập, khách quan, đúng pháp luật, trung thực, công khai, minh bạch và bình đẳng. Cũng theo yêu cầu tại thông tư, việc kiểm định chất lượng giáo dục phải được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

Để đảm bảo sự giám sát của xã hội đối với kết quả kiểm định, Bộ GD-ĐT yêu cầu: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải công bố công khai kết quả đánh giá, nội dung nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục ít nhất 30 ngày trước khi cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước).

Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ: Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn mà cơ sở giáo dục vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đề nghị Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Cho phép thành lập tổ chức kiểm định tư nhân

Điểm mới trong quy định lần này là Bộ GD-ĐT cho phép thành lập các tổ chức kiểm định tư nhân. Thông tư quy định: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập.

Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT: Trong giai đoạn 2012-2015, thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước; trong giai đoạn sau năm 2015, cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Đơn vị cho phép thành lập là Bộ GD-ĐT. Sau khi được thành lập các đơn vị kiểm định sẽ phải hoàn thành các điều kiện theo quy định thì mới được cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Giấy phép hoạt động có giá trị sử dụng trong 5 năm kể từ ngày cấp và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT và của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Tại thông tư nêu trên, Bộ GD-ĐT quy định: Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Có hành vi gian lận để được cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; Trong quá trình hoạt động, không duy trì được một trong các điều kiện quy định; Không triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục không khách quan, trung thực, công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục sai so với thực tế…

Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp sẽ bị giải thể nếu vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Cụ thể: Hết thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mà không khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; Có hành vi vi phạm để được thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục…

Theo Vũ Thơ - Mỹ Quyên (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thầy giáo bị tố ép học sinh

Thầy giáo bị tố ép học sinh

(PLO)- Theo phản ánh của cha mẹ học sinh, thầy chủ nhiệm dạy thêm môn Sinh học, yêu cầu mỗi tháng học sinh phải đóng 1.000.000 đồng tiền học thêm.