Các trường hợp được xem xét nhập cảnh vào Việt Nam

Công văn được ban hành nhằm đảm bảo công tác xem xét, phê duyệt các trường hợp đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng các quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam:

 - Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao (sau đây gọi tắt là chuyên gia) và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).

- Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).

- Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam.

-  Công dân Việt Nam: doanh nhân; trí thức; học sinh, sinh viên; người già; người đi thăm thân, du lịch hết hạn; lao động hết hạn hợp đồng; hết hạn học tập, bị kẹt ở nước ngoài; người ra nước ngoài khám, chữa bệnh; người hết hạn visa.

-  Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo và các trường hợp đặc biệt khác.

Ngoài ra, còn có các trường hợp được xem xét nhập cảnh mang tính nhân đạo, các trường hợp đặc biệt khác. Tuy nhiên các trường hợp này phải có ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo quốc gia.

Các tổ chức, đơn vị đứng tên đề nghị xin phép người nhập cảnh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh cho công dân Việt Nam và phải có đầy đủ chữ ký, dấu đã đăng ký của tổ chức, đơn vị.

Các tổ chức, đơn vị có chức năng kinh doanh đưa đón công dân Việt Nam đứng tên đề nghị tổ chức chuyến bay thương mại (trọn gói) để đưa đón công dân Việt Nam có nhu cầu về nước phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; có văn bản đồng ý tiếp nhận cách ly người nhập cảnh của UBND tỉnh, thành phố và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Các tổ chức, đơn vị đứng tên xin nhập cảnh phải gửi đề nghị bằng văn bản và cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email) kèm theo tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh. Phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề cập trong văn bản đề nghị và có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh theo quy định.

Các cá nhân đứng tên đề nghị được nhập cảnh, thuộc đối tượng xem xét nhập cảnh theo quy định phải cung cấp đầy đủ thông tin (địa chỉ, số điện thoại, email, hộ chiếu) kèm tài liệu chứng minh về các lý do xin được nhập cảnh; phải có xác nhận thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (cấp xã) nơi người nhập cảnh sau khi hết cách ly về lưu trú.