Các trường hợp mức phạt thấp nhưng vẫn lập biên bản

Hỏi:
Tôi bị xử phạt giao thông với lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường. Tôi yêu cầu được nộp phạt trực tiếp nhưng CSGT không cho. Tôi nhớ theo luật thì với mức phạt thấp thì không cần lập biên bản mà có thể nộp phạt luôn. Vậy có trường hợp nào với lỗi có mức phạt thấp nhưng vẫn lập biên bản hay không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản:
“1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân; 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.
Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện; thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản”.
Căn cứ Điều 15 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT về xử lý vi phạm:
“1. Khi phát hiện có hành vi vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểm soát được phân công nhiệm vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản”.
Như vậy; đối với các lỗi vi phạm từ 250.000 đồng trở xuống đối với cá nhân và từ 500.000 đồng trở xuống đối với tổ chức thì người có thẩm quyền không lập biên bản mà phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ; trừ trường hợp vi phạm được phát hiện nhờ sử dụng bằng phương tiện kỹ thuật.
Thứ nhất, với lỗi của bạn
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 46/2016 quy định:
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường,...
Điều 6: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường,...”.
Với lỗi vi phạm của bạn, theo quy định trên thì trường hợp bạn đi xe máy sẽ bị phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng, ô tô bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Các mức phạt đều thấp hơn 250.000 đồng. Nếu:
+ CSGT phát hiện lỗi của bạn bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật (camera) thì phải lập biên bản vi phạm hành chính. Khi đó, việc lập biên bản của CSGT là phù hợp với quy định hiện hành.
+ CSGT tự mình phát hiện lỗi của bạn thì phải áp dụng hình thức nộp phạt trực tiếp, không cần biên bản. Khi đó, việc lập biên bản của CSGT là trái quy định.
Thứ hai, có những lỗi vi phạm mức phạt thấp nhưng vẫn lập biên bản.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 nêu trên thì nếu những lỗi vi phạm mà có mức phạt tiền từ 250.000 đồng trở xuống với cá nhân; từ 500.000 đồng trở xuống với tổ chức vẫn lập biên bản vi phạm nếu được phát hiện do sử dụng phương tiện kỹ thuật.
Kết luận:
+ CSGT vẫn có quyền lập biên bản với các lỗi có mức xử phạt thấp.
+ Tùy vào trường hợp cụ thể để xác định lỗi của bạn sẽ bị lập biên bản hoặc phạt trực tiếp.
(Theo luatannam.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm