Cách để người lao động thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Trước đây, tôi đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu là một bệnh viện ở gần trụ sở công ty. Hiện tại tôi muốn đổi sang một bệnh viện gần nhà ở để tiện cho việc đi khám hơn.

Cho tôi hỏi, tôi có thể tự làm thủ tục thay đổi nơi KCB ban đầu hay phải đăng ký thông qua công ty và đi đến đâu để đổi?

Bạn đọc Ngọc Trần, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế thì người tham gia bảo  hiểm y tế (BHYT) có quyền đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

Thời gian thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu của quý vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 mỗi năm.

Như vậy, bạn có thể tự mang thẻ BHYT đến bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cấp thẻ BHYT cho bạn đề nghị đổi nơi đăng ký KCB ban đầu về một trong số các cơ sở KCB  trên địa bàn phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú để thuận lợi cho việc KCB BHYT.

Trường hợp không thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ, bạn có thể đến cơ sở KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn cư trú, xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh hợp lệ thì được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi thanh toán BHYT và mức hưởng của bạn.