Cách tính mức hưởng lương hưu năm 2022 khác năm 2021 ra sao?

 Video: Cách tính mức hưởng lương hưu năm 2022 khác năm 2021 ra sao?

Vợ tôi nghỉ hưu từ năm 2021 và đang nhận lương hưu hàng tháng. Riêng tôi, đến tháng 2-2022 mới đến tuổi nghỉ hưu.

Cho tôi hỏi tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu của năm 2021 có khác gì so với năm 2022?

Bạn đọc Mạnh Hùng, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Tại điều 169 Bộ luật Lao động thì tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) của năm 2021 và năm 2022 sẽ được quy định như sau:

Năm 2022, NLĐ trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 6 tháng đối và đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Năm 2021, NLĐ trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng đối và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Căn cứ Luật BHXH năm 2014 thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2021 và năm 2022 có sự thay đổi đối với lao động nam như sau:

Năm 2021, NLĐ đóng 19 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

Năm 2022, NLĐ đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu mới là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

Trường hợp đối với lao động nữ thì tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 không thay đổi so với năm 2021. Cụ thể lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH sẽ được tính 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa là 75%.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu của lao động nam của năm 2022 sẽ tăng lên 3 tháng so với năm 2021. Đối với lao động nữ tuổi nghỉ hưu tăng 4 năm so với năm 2021.

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nam của năm 2022 sẽ tăng thêm một năm so với năm 2021. 

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
1 hộ nuôi 82 con chó và lỗ hổng của luật

1 hộ nuôi 82 con chó và lỗ hổng của luật

(PLO)- Các quy định về việc nuôi chó tại hộ gia đình cần được sửa đổi, bổ sung để câu chuyện hàng xóm mệt mỏi vì một hộ nuôi 82 con chó trở thành tiền lệ không hay.