Cán bộ phải biết thực hiện “4 xin”

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh từng ngành, địa phương, đơn vị phải có kế hoạch CCHC; trong đó phải xác định nâng cao phẩm chất, đạo đức cán bộ công chức là mối quan tâm hàng đầu. Cán bộ, công chức, viên chức phải biết thực hiện “4 xin” khi giao tiếp và giải quyết công việc cho nhân dân. Đó là “xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn” để phấn đấu xây dựng nền hành chính minh bạch, năng động, hiệu quả và vì dân.

Cán bộ phải biết thực hiện “4 xin” ảnh 1
 
Tư vấn và giải thích thuế tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: HTD

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nếu không cải cách các lĩnh vực nói chung và CCHC nói riêng một cách mạnh mẽ, quyết liệt thì chúng ta sẽ tụt hậu. Vì vậy phải cải cách đồng bộ cả về thể chế, bộ máy, thủ tục hành chính, dịch vụ công, đạo đức công vụ. Cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Người đứng đầu các ngành, các cấp phải chịu trách nhiệm nếu CCHC không thành công.

QA