Cán bộ tiếp tay xây dựng không phép sẽ bị khởi tố

Cụ thể, TP giao Công an TP, công an các quận, huyện, công an xã, phường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các quận, huyện tăng cường quản lý xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn do đơn vị mình quản lý.

TP chỉ đạo cần phải nghiêm túc trong việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các vụ việc có dấu hiệu hình sự để điều tra. Ngoài ra, phải xác minh kịp thời, khởi tố khi có căn cứ, tập trung vào các vụ việc có dấu hiệu đưa, nhận, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng không phép, sai phép, nhất là các vụ việc liên quan đến đầu nậu tổ chức thực hiện.

Trường hợp các đối tượng móc nối với cán bộ, công chức có trách nhiệm để được bảo kê, làm ngơ cho các hoạt động vi phạm pháp luật cũng sẽ bị khởi tố. Ngoài ra, đẩy mạnh ngăn chặn và xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Nâng cao công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin nhắn về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực đất đai, xây dựng theo quy định.