'Cần nói rõ tên quốc gia gây phức tạp ở biển Đông!'

Tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, sáng nay (31-10), nhiều ý kiến của đại biểu (ĐB) khẳng định và chia sẻ về quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là trên biển Đông.

'Cần nói rõ tên quốc gia gây phức tạp ở biển Đông!' ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng, tâm huyết của nhân dân về bảo vệ chủ quyền.

ĐB Nguyễn Trọng Nghĩa (Tiền Giang), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định rằng Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm vấn đề chủ quyền. Cả chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng trong ngày khai mạc Quốc hội 21-10 đều khẳng định về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tướng Nghĩa nói công tác đối ngoại an ninh - quốc phòng thời gian qua được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Có thể khẳng định rằng Đảng và Nhà nước luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo lên hàng đầu.

Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng. Đó là kiên trì bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế để giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia; giữ môi trường hòa bình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội.

Tướng Nghĩa nói: “Vừa qua trong dư luận, người dân có hiến kế cách này cách khác, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân. Đồng thời kiên trì, kế thừa truyền thống văn hóa dựng nước của cha ông. Chúng ta giữ vững tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Nhắc đến khẳng định “không nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” mà Thủ tướng nói ngày khai mạc, Tướng Nghĩa cho rằng: “Chúng ta phải có đối sách phù hợp vì truyền thống văn hóa giữ nước của ta là hòa hiếu, hòa bình. Điều này đã khẳng định trong tầm cao mới, đường lối quan điểm đó là đúng đắn”.

Tướng Nghĩa khẳng định mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng vươn lên, ngay cả trong sự nghiệp giành độc lập, tự do và giữ vững độc lập, chủ quyền, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể sự nghiệp cách mạng đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông, của Bác Hồ” - Tướng Nghĩa nói và nhấn mạnh việc kiên trì bảo vệ chủ quyền phải có sách lược cho mỗi tình huống cụ thể.

Lịch sử pháp lý, theo Tướng Nghĩa, là một trong những căn cứ quan trọng để khẳng định tính chính nghĩa, chủ quyền, cụ thể đó là hiến chương của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và các điều ước khác mà Việt Nam đã cam kết.

'Cần nói rõ tên quốc gia gây phức tạp ở biển Đông!' ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trao đổi sau khi ĐB Dương Trung Quốc phát biểu về biển Đông tại nghị trường. Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

ĐB Trương Trọng Nghĩa phát biểu sau đó cho rằng mọi người đều hiểu quan điểm của Đảng và Nhà nước về chủ quyền. Ai cũng yêu nước, bảo vệ chủ quyền, không nhân nhượng những gì thuộc về chủ quyền và các quyền thiêng liêng của dân tộc.

ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị nên thông tin đầy đủ hơn, kịp thời hơn về kết quả bảo vệ chủ quyền. Ông nói: “Có nhiều cách thức thông tin để người dân tin vào tương lai, kết quả bảo vệ chủ quyền”.

Còn ĐB Dương Trung Quốc đề nghị các ĐB, cũng như Chính phủ và Quốc hội cần phải nói rõ tên quốc gia đang gây ra tình hình phức tạp trên biển Đông, gây khó khăn cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là Trung Quốc.

ĐB Dương Trung Quốc nói nhắc tên Trung Quốc mới thể hiện được tâm thế hiện nay. Ông Quốc phát biểu: “Nếu không con cháu sau này đọc các văn bản hôm nay sẽ nghĩ gì về thời đại chúng ta đang sống?”.