VIFON làm rõ lý do Ba Lan trả về một lô mì ăn liền

VIFON làm rõ lý do Ba Lan trả về một lô mì ăn liền

(PLO)- Quyết định từ chối nhập của cơ quan chức năng tại Ba Lan đến từ các sai sót trong chứng thư bao gồm các lỗi như đánh dấu thiếu vào các ô cần được đánh dấu, ghi sai trọng lượng lô hàng...