Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Giám đốc Tiểu ban Phát triển bóng đá của FIFA - ông Arsene Wenger. Ảnh: GETTY IMAGES

Châu Á ủng hộ kế hoạch World Cup 2 năm/lần

(PLO)- Giám đốc Tiểu ban Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - ông Arsene Wenger lại một lần nữa nói về kế hoạch World Cup hai năm/lần. Qua đó, gia đình bóng đá châu Á (AFC) bỏ phiếu thuận và xin thêm suất cho châu Á.