Chỉ số CCHC thấp, người đứng đầu không được xét thi đua

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban, ngành, UBND quận/huyện trên địa bàn TP.

chi-so-cchc-tphcm
Cán bộ quận Bình Tân phục vụ người dân. Ảnh: LÊ THOA

Việc này nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng về kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện trên địa bàn TP. Từ đó góp phần nâng cao chỉ số CCHC của TP.HCM.

Theo quyết định, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện trên địa bàn TP phải nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành đối với việc xác định chỉ số CCHC; thực hiện các nội dung CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả; đánh giá thường xuyên, trung thực, khách quan.

Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chỉ số CCHC dưới nhiều hình thức, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TP cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Trong đó, phải phân nhiệm vụ cho cán bộ trực tiếp theo dõi, triển khai nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cụ thể tùy chức năng đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số CCHC một cách chính xác, khách quan.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị hành chính lấy kết quả đánh giá chỉ số CCHC để làm điều kiện xét chế độ thi đua khen thưởng.

Theo UBND TP, chỉ đề nghị xem xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện và cấp phó được phân công phụ trách khi chỉ số CCHC được xếp loại “Khá” trở lên.

Còn nếu chỉ số CCHC xếp loại “Trung bình” trở xuống sẽ không được đề nghị xem xét thi đua, khen thưởng.

UBND TP cũng sẽ xem xét hoặc kiến nghị xử lý đối với thủ trưởng các sở, ngành, UBND quận/huyện nếu chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị đó có hai năm liên tục bị xếp loại “Trung bình” trở xuống.

Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định công bố chỉ số CCHC và xếp loại đối với sở, ban, ngành và UBND quận/huyện theo số điểm đánh giá như sau:

Đạt từ 90 đến 100 điểm: Xếp loại Xuất sắc

Đạt từ 85 đến 90 điểm: Xếp loại Tốt.

Đạt từ 80 đến dưới 85 điểm: Xếp loại Khá.

Đạt từ 75 đến dưới 80 điểm: Xếp loại Trung bình.

Đạt từ 70 đến dưới 75 điểm: Xếp loại Yếu.

Dưới 70 điểm: Xếp loại Kém.