Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1-7-2023

(PLO)- Tăng chi lương hưu, trợ cấp BXHN đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm các đối tượng nghỉ hưu trước 1995
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán NSNN, phân bổ NS Trung ương 2023 và Kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2023-2025.

Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng, cơ sở

Sau khi lược qua tình hình thực hiện NSNN năm 2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày dự toán NSNN và phân bổ NS Trung ương năm 2023.

Theo đó, dự toán thu NSNN năm 2023 là trên 1,62 triệu tỉ đồng, trong đó, thu từ thuế, phí khoảng 13,3% GDP. “Mức dự toán thu NSNN nêu trên là tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ở một số ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, thách thức”, Bộ trưởng Phớc nói.

Trong dự toán chi NSNN, đáng chú ý, Chính phủ bố trí kinh phí tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do NSNN đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội đang gắn với tiền lương cơ sở.

Đồng thời, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo phê duyệt; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí hợp lý dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để bảo đảm xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Dự toán tổng chi cân đối NSNN năm 2023 là trên 2,076 triệu đồng. Đáng chú ý, dự toán chi cải cách tiền lương, lương hưu, điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở... chiếm khoảng 12.500 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày các vấn đề về tài chính - NSNN trước Quốc hội chiều 20-10. Ảnh: ĐP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày các vấn đề về tài chính - NSNN trước Quốc hội chiều 20-10. Ảnh: ĐP

Chưa cải cách tiền lương, nhưng tăng lương cơ sở

Trình bày về kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2023-2025, Bộ trưởng Phớc làm rõ các cơ sở tính toán và nêu một số chỉ tiêu về tổng thu NSNN, tổng chi NSNN trong giai đoạn này. Việc cân đối NSNN tiếp tục bám theo mục tiêu tại Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, bội chi trong các năm 2024, 2025 cũng theo kế hoạch nói trên và kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét 14 vấn đề. Trong đó, đáng chú ý Chính phủ đề nghị chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, nhưng tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2023 cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu/tháng. Đồng thời, tăng chi lương hưu, trợ cấp BXHN đối tượng do NSNN bảo đảm và hỗ trợ thêm các đối tượng nghỉ hưu trước 1995...

Riêng đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thì tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương. Để thu hẹp dần khoảng cách tiền lương của cán bộ, công chức các đơn vị này so với các cơ quan nhà nước khác thì các đơn vị đặc thù nói trên được đề nghị giữ nguyên mức lương cơ sở là 1,49 triệu/tháng.

Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ trong điều hành NSNN năm 2023 bổ sung dự toán cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các chế độ, chính sách, các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi khác khi đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

Đề xuất giảm 50% thuế TTĐB và GTGT cho xăng, dầu

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống của người dân và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho phép giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10). Đồng thời, giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm