Chính sách mới về BHXH có hiệu lực trong tháng 3

Điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH
Từ ngày 1-3, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phải có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam; có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp (nếu chưa có chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp).
Cơ quan, tổ chức, cá nhân được nộp chứng từ BHXH điện tử qua cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần. Chứng từ BHXH điện tử có giá trị pháp lý tương đương như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản giấy theo quy định của pháp luật.
(Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3).
Bảo hiểm cho người lao động trên công trường
Cũng từ ngày 1-3, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp này là 100 triệu đồng/người/vụ. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định.
Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu đã bồi thường cho người lao động.
(Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1-3).
Lưu chiểu báo điện tử
Từ ngày 30-3, báo nói, báo hình phải được lưu giữ nguyên trạng tối thiểu sáu tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu; đối với báo điện tử, thời gian lưu trữ nguyên trạng ít nhất là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu. Quy định này là nhằm sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí gồm: Đánh giá; nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện; cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.
Đặc biệt, các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử còn được sử dụng làm căn cứ để xử lý trong trường hợp tác phẩm có nội dung sai phạm.
(Nghị định 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, có hiệu lực từ ngày 30-3).
Bảo lãnh Chính phủ về đầu tư dự án
Chính phủ bảo lãnh đối với trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu cho chương trình, dự án đầu tư không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án.
Riêng với dự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án thuộc diện phải triển khai cấp bách, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 70% tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư. Đối với dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỉ đồng trở lên, mức bảo lãnh tối đa 60% tổng mức đầu tư. Đối với các dự án khác, mức bảo lãnh tối đa 50% tổng mức đầu tư.
Để được cấp bảo lãnh Chính phủ, người vay phải đáp ứng các điều kiện: Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thành lập hợp pháp tại Việt Nam có thời gian hoạt động ít nhất ba năm; dự án đầu tư vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải có tỉ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư trong cơ cấu vốn của dự án; doanh nghiệp phải có tình hình tài chính lành mạnh, không có lỗ lũy kế…
(Nghị định 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-3).
Bảo trì công trình hàng không
Đường cất hạ cánh; đường lăn; sân đỗ tàu bay; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là các công trình bắt buộc quan trắc trong quá trình thiết kế. Các công trình, bộ phận công trình bắt buộc quan trắc khi có biểu hiện xuống cấp về chất lượng thì phải tổ chức thực hiện việc quan trắc trước thời hạn.
(Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3).
Sửa đổi quy định việc cho mở tài khoản
Từ ngày 1-3, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng (quy định cũ yêu cầu phải có tài sản riêng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mới cho mở tài khoản).
Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, có tài khoản thanh toán mở trước ngày 1-3 phải thực hiện chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản, hoàn thành chậm nhất ngày 1-3-2018. Sau thời điểm này, tài khoản thanh toán của khách hàng chưa hoàn thành chuyển đổi sẽ bị đóng.
Ngoài ra, cũng từ ngày 1-3-2017, chủ tài khoản thanh toán của tổ chức chính là tổ chức mở tài khoản, thay vì là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản như quy định cũ. Người đại diện của tổ chức mở tài khoản thanh toán chỉ có quyền thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.
(Thông tư 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán).

Còn tiếp...

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.