Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo rà soát, báo cáo việc mua sắm kit test

Ngày 7-1, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc khẩn trương rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn của UBND TP Cần Thơ về rà soát, báo cáo việc mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn, ngày 23-12-2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục mua sắm thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng ngày, UBND TP cũng có công văn yêu cầu rà soát, báo cáo việc thực hiện các nội dung trên. Tuy nhiên, đến hiện tại, một số đơn vị được giao nhiệm vụ chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nói trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính và UBND TP trước ngày 14-1-2022.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra sở này và các đơn vị thường xuyên, định kỳ tổ chức thanh, kiểm tra công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực và “lợi ích nhóm”; tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật

Chánh Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại công văn ngày 23-12 nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm