Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự mới

Sáng 30-3, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải sinh năm 1966; quê quán ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông từng công tác tại Công ty vận tải Biển Việt Nam; Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa Thông tin; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, thuộc Bộ Văn hóa Thể thao; Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến năm 2008, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 6-2010, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ tháng 12-2018, ông kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022.

Đến tháng 10-2020, ông được điều động bổ nhiệm giữ chứ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho đến nay.

Tháng 1-2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.