Chưa đăng ký kết hôn có cần làm giấy ly hôn?

Sau đó chúng tôi chia tay, cô ấy đã có chồng khác và có con. Nay tôi có nhu cầu làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng khi đến UBND phường làm thủ tục thì tôi được yêu cầu phải có giấy xác nhận ly hôn thì mới cấp được. Xin hỏi, tôi chưa từng đăng ký kết hôn thì có cần làm giấy xác nhận ly hôn không?

Bạn đọc Minh Hùng (Quảng Nam)

Luật sư Mai Trung Tín, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 53 Luật Hôn nhân và Gia đình, trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng. Vì vậy, chỉ khi nào bạn yêu cầu tòa giải quyết vụ ly hôn thì tòa mới ra tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng của bạn và người yêu.

Bạn và người yêu chỉ sống chung mà chưa đăng ký kết hôn thì không phải là quan hệ hôn nhân. Do đó, UBND phường yêu cầu bạn phải có giấy xác nhận ly hôn thì mới cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là không phù hợp.

Bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi lên chủ tịch UBND phường về yêu cầu phải có giấy xác nhận ly hôn mới được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong khi bạn chưa đăng ký kết hôn là sai quy định.