Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN 

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 3
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 4
Lực lượng Cảnh sát tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 5
Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 6
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 7
Lực lượng Cảnh sát cơ động tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 8
Các lực lượng xuất quân, triển khai các phương án, huy động phương tiện, diễn tập các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 9
Các lực lượng xuất quân, triển khai các phương án, huy động phương tiện, diễn tập các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 10
Các lực lượng xuất quân, triển khai các phương án, huy động phương tiện, diễn tập các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 11
Lần đầu tiên, lực lượng kỵ binh tham gia một sự kiện lớn. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 12
Các lực lượng xuất quân, triển khai các phương án, huy động phương tiện, diễn tập các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 13
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 14
Các lực lượng luyện tập tình huống chống bạo động. Ảnh: VGP

Chùm ảnh: Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng ảnh 15
Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật chống bạo động. Ảnh: VGP