Có thể tái lập sở lâm nghiệp, thủy sản, du lịch...

Theo đó, bốn mảng nội dung quản lý nhà nước gồm lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, tôn giáo hiện đang được đưa vào quản lý theo mô hình sở đa ngành theo quy định tại Nghị định 13 năm 2008, giờ có thể được tách lập thành các sở, ban riêng, tùy theo đặc thù của từng địa phương.

Chẳng hạn, tỉnh nào có diện tích rừng từ 200.000 ha trở lên và là ngành sản xuất chính, quan trọng của địa phương thì có thể tách mảng lâm nghiệp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay thành Sở Lâm nghiệp. Hay tỉnh nào có chiều dài bờ biển từ 50 km trở lên, giá trị kinh tế thủy sản xếp thứ ba trở lên trong GDP của địa phương, được xác định là ngành kinh tế có vai trò quan trọng... thì có thể tái lập Sở Thủy sản.

Với đề xuất này, cơ cấu tổ chức chính quyền cấp tỉnh sẽ có 17 sở, ban và tương đương theo cơ cấu cứng và bốn sở, ban theo cơ cấu mềm theo đặc thù riêng của từng địa phương.

NGHĨA NHÂN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.