Công an Quảng Ngãi lập câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật

CLB tập hợp các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi với tinh thần tự nguyện, mục đích là giao lưu, tìm hiểu pháp luật và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đến mọi tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại lễ ra mắt CLB, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: Các thành viên CLB cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ theo từng lĩnh vực công việc phụ trách; xây dựng kế hoạch hoạt động; đề ra những nội dung, chương trình sát với các chủ trương của cấp trên và tình hình thực tiễn liên quan đến công tác công an.

“Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, dễ hiểu; có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và truyền thống phong tục, tập quán của từng địa phương và phải gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương” - Đại tá Mạnh nói.

Lãnh đạo công an tỉnh mong CLB sẽ thành một trong những “sân chơi” bổ ích, thiết thực...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm