Công bố danh sách xe hợp đồng vi phạm

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết đối với những xe hợp đồng vi phạm "xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định…”, Sở GTVT sẽ tiến hành nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu. Trường hợp những xe hợp đồng này tiếp tục vi phạm thì Sở GTVT TP.HCM sẽ thu hồi phù hiệu.

Vị đại diện này cho biết trong tháng 7-2019, Sở GTVT TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định…”.

Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP.HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô.

Danh sách các xe khách vi phạm tháng 7-2019:

Các xe khách biển số 51B-198.67, 51B-214.02, 51B-068.34, 43B-031.47, 43B-023.13 thuộc HTX VT DV DL Đại Nam quản lý;

Xe khách biển số 51B-099.01 thuộc HTX VT DV Hưng Thịnh quản lý; 

Xe khách biển số 51B-035.16 thuộc Công ty TNHH VT QT Thái Phát quản lý;

Các xe khách biển số 47B-020.38, 51B-012.83 thuộc HTX XKLT DL Và DV Thống Nhất quản lý;

Xe khách biển số 51B-144.78 thuộc HTX VT DV DL Đại Việt quản lý; 

Xe khách biển số 51B-238.23 thuộc CN Công ty TNHH DL Thiên Niên Kỷ - TT DV VC KDL Trịnh Gia quản lý;

Xe khách biển số 51B-402.36 thuộc HTX VT ô tô Nghĩa Phát quản lý; 

Xe khách biển số 51B-228.57 thuộc Công ty TNHH Thiên quản lý;

Xe khách biển số 71B-008.91 thuộc HTX VT DL Gia Huy quản lý; 

Xe khách biển số 61B-016.21 thuộc HTX VT DL Taxi 12 quản lý;

Xe khách biển số 51B-235.26 thuộc Công ty TNHH TM DV Ngân Bảo Long quản lý;

Xe khách biển số 51B-260.35 thuộc HTX Xe khách liên tỉnh và du lịch miền Đông quản lý.