Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

Cụ thể, đáp án các môn thi như sau, phụ huynh học sinh có thể xem dưới đây:

Đáp án môn Toán (xem đề thi tại đây)

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 1

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 2

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 3

Đáp án môn Ngữ Văn (xem đề thi)

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 4

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 5

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 6

Đáp án môn Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

Công bố đáp án chính thức thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM ảnh 7