Công khai những việc Thanh tra Chính phủ chậm trễ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Thanh tra Chính phủ, đồng thời yêu cầu phải công khai với dư luận về những việc bị chậm trễ, Thanh tra Chính phủ phải thay đổi lề lối làm việc, theo chinhphu.vn.

Trước các vụ việc chậm trễ do trách nhiệm của một số vụ, cục chưa cao, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu thẳng thắn: “Tôi xin nhận trách nhiệm của mình với những việc bị chậm”. Đồng thời cam kết sẽ hành động quyết liệt, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ như yêu cầu của Thủ tướng.

Kết luận buổi làm việc, Tổ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý Thanh tra Chính phủ một số vấn đề cần quan tâm, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng. “Thủ tướng cũng liên tục nhắc nhở vấn đề này. Tại các hội nghị, Thủ tướng rất nhiều lần khẳng định phải xây dựng cho được Chính phủ liêm chính, muốn vậy phải hết sức quan tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng, dù đây là việc khó, nan giải” - ông Dũng nói. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định tất cả nội dung làm việc sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp sắp tới.