Cử tri muốn chấm dứt thu phí vào sân bay, Bộ GTVT nói gì?

Bộ GTVT vừa gửi văn bản trả lời cử tri tỉnh Bình Dương về kiến nghị xem xét, chấm dứt việc thu phí xe ôtô vào, ra sân bay như hiện nay.

Người sử dụng đất được hưởng kết quả đầu tư trên đất

Theo Bộ GTVT, trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ về phí tại các sân bay, ngày 19-9-2018, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc thu tiền dịch vụ và đường dẫn vào các sân bay.

Cử tri muốn chấm dứt thu phí vào sân bay, Bộ GTVT nói gì? ảnh 1
Việc thu phí vào các sân bay từng gây tranh luận. Ảnh: VIẾT LONG

Trong đó, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án thu phí dịch vụ đường dẫn vào các sân bay thời gian tới theo hướng đảm bảo hợp lý, phù hợp quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng.

Với chỉ đạo trên, Bộ GTVT có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị thống nhất phương án thực hiện thu phí dịch vụ đường dẫn vào các sân bay. Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ GTVT có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các nội dung liên quan đến việc thu phí sử dụng dịch vụ đường dẫn vào các sân bay.

Theo đó, Bộ GTVT đã phân tích, báo cáo chi tiết về quy định pháp luật hiện hành về đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga các sân bay và việc thu phí dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không.

Ngày 18-12-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó xác định rõ đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không thuộc đối tượng đất giao không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 156, Luật Đất đai.

Cạnh đó, theo quy định tại khoản 2, điều 105, Luật Đất đai 2003 và điều 166, Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chung của người sử dụng đất (gồm cả đất giao không thu tiền sử dụng đất) thì người sử dụng đất có quyền “hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất”.

Hiện nay Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, duy trì tiêu chuẩn khai thác, tổ chức phân luồng tuyến, bảo đảm an ninh hàng không và giữ gìn an ninh trật tự bằng chi phí của ACV đối với đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không, sân bay.

“Do đó, việc ACV tổ chức thu phí dịch vụ đường dẫn vào nhà ga nhằm bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng là phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn”- Bộ GTVT khẳng định.

Dự kiến xe ô tô vào sân bay 10 phút không mất phí

Về quy định phí dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không, Bộ GTVT cho biết  điều 11, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định rõ về phí dịch vụ chuyên ngành hàng không và thẩm quyền ban hành.

Theo đó, dịch vụ đường dẫn vào nhà ga là dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay, không nằm trong danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu theo Thông tư 36/2015 của Bộ GTVT. Doanh nghiệp cảng hàng không tổ chức thu giá, quyết định mức giá và thực hiện niêm yết giá theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản 8, điều 11, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Về phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới, Bộ GTVT đã đề xuất phương án theo hướng không thu tiền đối với xe ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định (dự kiến 10 phút). Những xe ô tô ra vào cảng quá thời gian sẽ thu tiền như dịch vụ sân đậu ô tô.

Cử tri muốn chấm dứt thu phí vào sân bay, Bộ GTVT nói gì? ảnh 2
Trạm thu phí tại sân bay Nội Bài. Ảnh: VIẾT LONG

Tại văn bản số 329/2020, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình kết luận: “Cơ bản đồng ý với kiến nghị của Bộ GTVT về phương án thực hiện thu phí dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo nguyên tắc thu theo Block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho Block đầu tiên (dự kiến 10 phút đầu tiên)”.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT và Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục để thống nhất phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Hiện nay, Bộ GTVT đang yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe ô tô ra, vào nhà ga cảng hàng không theo thời gian. Cạnh đó là việc xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý.

Ngoài ra, ACV cũng được giao phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục để thực hiện phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

“Theo báo cáo của ACV, hiện nay đơn vị cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống kiểm soát xe ra vào cảng hàng không và đang hoàn tất xây dựng phương án thu phí dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng sân bay. Trong tháng 2 phải báo cáo Bộ GTVT, để thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng…”- Bộ GTVT cho hay.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn từ 1-1-2012 đến 31-12-2015, tổng doanh thu từ việc thu phí xe ra vào 19 cảng hàng không của ACV là 551 tỉ đồng. Khoản thu này tuy mang lại lợi ích cho ACV và cho Nhà nước khi ACV chưa cổ phần hóa (ACV cổ phần hóa năm 2016) nhưng không đúng quy định Luật Đất đai và Luật Hàng không dân dụng.

Sau đó, liên Bộ Tài chính, Bộ GTVT thống nhất báo cáo Thủ tướng phương án xử lý đối với số tiền ACV thực tế đã thu phí xe vào sân bay giai đoạn 2012-2017 theo hướng trước mắt không xử lý kinh tế đối với số tiền ACV đã thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đón trả khách giai đoạn 2012-2017.