74% doanh nghiệp hài lòng về cung cấp điện năng

74% doanh nghiệp hài lòng về cung cấp điện năng

(PLO)- Trong kết quả khảo sát của VCCI về đánh giá mức độ chuyển biến trong các lĩnh vực đo lường môi trường kinh doanh thì việc tiếp cận điện năng được 69,3% doanh nghiệp đánh giá có chuyển biến tốt và rất tốt.
Đảm bảo nguồn cung điện cho Campuchia

Đảm bảo nguồn cung điện cho Campuchia

(PLO)- Truyền tải điện Miền Tây 3 thuộc Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) có nhiệm vụ truyền tải điện cao áp từ 220 kV đến 500 kV từ các nhà máy điện để cung cấp cho Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam và các công ty điện lực tỉnh Cà Mau, An Giang và Kiên Giang thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.