Phản hồi

Đã dựng trụ đèn

Đã dựng trụ đèn ảnh 1
(ảnh 1)

Một số vụ tai nạn đã xảy ra, nhất là vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Một số trụ đèn bị ô tô húc gãy chưa thay, một số bóng đèn hỏng không sáng (ảnh 1).

Đã dựng trụ đèn ảnh 2
(ảnh 2)

Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã dựng trụ đèn gãy đổ này (ảnh 2).