Đà Nẵng: Lập ban chỉ đạo 'tuyên chiến' với thực phẩm bẩn

Ban chỉ đạo sẽ bao gồm trưởng ban là ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP); phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và các thành viên Ban Chỉ đạo là giám đốc Sở Y tế, các thành viên là đại diện các sở ngành liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo đó, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND TP về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn.

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trái) và Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam dùng cơm trưa với các món cá tại tòa nhà hành chính để khuyến khích người dân dùng hải sản sạch.

Ban chỉ đạo liên ngành này có chức năng giúp ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về VSATTP. Trong trường hợp có diễn biến phức tạp về VSATTP, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân TP thì ban chỉ đạo này phải kịp thời kiến nghị Chủ tịch UBND TP các biện pháp xử lý.

Trước đó, năm 2015, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định giải thể và hợp nhất 81 tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn TP, thường gọi là ban chỉ đạo, hội đồng, ban quản lý, ban điều hành, tổ công tác và các tổ giúp việc. Hiện TP cũng chỉ giữ lại 46 ban chỉ đạo và hội đồng.

Lý giải về việc “giải tán” một loạt ban chỉ đạo vào thời điểm đó, UBND TP Đà Nẵng cho hay việc có quá nhiều ban chỉ đạo, hội đồng… dẫn đến chiếm hết quỹ thời gian làm việc của các lãnh đạo. Họ không còn thời gian nghiên cứu tài liệu, kiểm tra thực tế, tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân. Ngoài ra, hằng năm TP còn phải cấp kinh phí hoạt động cho các ban chỉ đạo nữa nhưng hiệu quả khó xác định. Vì vậy, TP quyết định giải thể và hợp nhất các ban chỉ đạo, hội đồng và các tổ chức không cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm