Việt Nam đang bị rác thải nhựa bủa vây

Việt Nam đang bị rác thải nhựa bủa vây

(PLO)- Sáng 12-10, Bộ TN&MT phối hợp cùng Đại diện Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nước đã phát động phong trào chống rác thải nhựa…