Đà Nẵng: Nhập dây chuyền, máy móc để sản xuất bột trét giả