Đà Nẵng siết xả thải ra môi trường

Đồng thời, tiến hành phun chế phẩm sinh học để xử lý kịp thời, đảm bảo môi trường.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thường xuyên kiểm tra, giám sát nước thải của các doanh nghiệp (DN) trong Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Trường hợp DN xử lý không đảm bảo thì ngừng tiếp nhận nước thải. Thanh tra Sở TN&MT phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm DN không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, có hành vi xả lén nước thải chưa qua xử lý; đặc biệt lưu ý thanh tra vào ban đêm. Với các DN cố tình không chấp hành và tái phạm thì báo cáo UBND TP để đình chỉ hoạt động nhà máy.

LÊ PHI